fbpx

Υπηρεσίες Ασφαλείας

Στατική φύλαξη χώρων

Έχοντας σαν προτεραιότητα την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πελάτες μας με σκοπό να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, εκτός από την πλήρη κάλυψη του φυλασσόμενου χώρου, ελέγχουμε και συντονίζουμε την κίνηση, διευκολύνουμε την πρόσβαση όσων προσεγγίζουν τον φυλασσόμενο χώρο (εργαζόμενοι επισκέπτες κ.α.) και διατηρούμε την τάξη σε εισόδους και εξόδους.

Στα πλαίσια της στατικής φύλαξης χώρων, μπορούμε επίσης να παρέχουμε και υπηρεσίες κάλυψης εκδηλώσεων, περιμετρικών φυλάξεων, αποφυγής κλοπών σε καταστήματα – επιχειρήσεις.

Με τις αυστηρές διαδικασίες που ακολουθούμε, φροντίζουμε για την μόνιμη παρουσία ενός υπεύθυνου ασφαλείας σε κάθε χώρο, που μαζί με τους αρχιφύλακες και τους φύλακες, εξασφαλίζουν μια ιεραρχημένη και διαβαθμισμένη, άρα συνεχώς ελεγχόμενη φύλαξη.

Με προσθήκη της συχνής (έως και 3 φορές την ημέρα) επίσκεψης των εποπτών της εταιρείας, καλύπτεται η άμεση ενημέρωση μας στην περίπτωση που πρέπει να αναφερθεί τυχόν περιστατικό ή βλάβη ή συμβάν κ.λπ.

Οι φύλακές μας, προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία, ενημερώνονται και εκπαιδεύονται για τουλάχιστον μία εβδομάδα στον φυλασσόμενο χώρο.

Ασφάλεια Υψηλών προσώπων. (V.I.P.)

Η MY SERVICES, θέλοντας να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ασφαλείας, καλύπτει όλο το φάσμα ακόμα και των πιο ειδικών αναγκών των πελατών μας, προσφέροντας επιπλέον υπηρεσίες φύλαξης και προστασίας υψηλών προσώπων (V.I.P.) Στα πλαίσια εκτέλεσης των υπηρεσιών αυτών, η εταιρεία μας διαθέτει άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό ασφαλείας που με απόλυτη εχεμύθεια και διακριτικότητα μπορεί να παρέχει ασφάλεια και συνοδεία στις εν λόγω περιστάσεις. Η εμπειρία μας σε συνδυασμό με τις αυστηρά τηρούμενες διαδικασίες για την ασφάλεια υψηλών προσώπων (V.I.P.), όπως εκτίμηση των επιπέδων κινδύνων, που προκύπτουν από επιτόπου επίσκεψη ειδικής ομάδας μας στους χώρους που θα παρευρεθεί το φυλασσόμενο πρόσωπο, καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες προστασίας του.

Επιπροσθέτως, μετά από απαίτηση του πελάτη είμαστε σε θέση να:

Εμπειριστατωμένη Μελέτη

Συντάξουμε εμπεριστατωμένες μελέτες που θα περιέχουν πλήρως καταρτισμένες προτάσεις για την ασφαλή διεκπεραίωση του έργου διασφάλισης του φυλασσόμενου προσώπου.

24η φρουρά

Παρέχουμε επί 24ώρου βάσεως ειδικά εκπαιδευμένους φρουρούς για την αποτροπή τυχόν απειλητικών ενεργειών.

Ασφαλή Μετακίνηση

Μεριμνήσουμε για την ασφαλή μετακίνηση του φυλασσόμενου καθώς και των ατόμων του στενού περιβάλλοντος του.

Συνοδεία και Φρούρηση

Οργανώσουμε διαβαθμισμένες επιχειρήσεις για συνοδεία ή φρούρηση.

Έλεγχος Πιθανής Απειλής

Ελέγχουμε και να αξιολογούμε εάν τυχόν καλεσμένοι σε κοινωνικές εκδηλώσεις, όπου συμμετέχει ο φυλασσόμενος, θα μπορούσαν να αποτελέσουν πιθανή απειλή.

Συνοδεία Χρηματαποστολών

Αναλάβουμε έργα ειδικών απαιτήσεων, όπως μετάβαση σε Τράπεζα – συνοδεία Χρηματαποστολών.

Περιπολίες (PATROL)

Η MY SERVICES διαθέτει ειδικά εκπαιδευμένα πληρώματα για περιπολικά οχήματα, διασφαλίζοντας τον έλεγχο του χώρου σας. Στις φυλάξεις PATROL περιλαμβάνονται:

  • Προστασία ζωής και περιουσίας
  • Πρόληψη πυρκαγιάς
  • Αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης εισόδου στο χώρο
  • Πρόληψη κλοπής και οποιουδήποτε άλλου συμβάντος που εύλογα μπορεί να θεωρηθεί ότι θα προκαλέσει απώλεια, φθορά, καταστροφή (μερική ή ολική), ή ενόχληση στον πελάτη και στην περιουσία του.

Οι Περιπολίες (PATROL) γίνονται όλο το 24ωρο από οχήματα της εταιρείας. Τα πληρώματά μας κάνουν ελέγχους σε διαρκώς μεταβαλλόμενα χρονικά διαστήματα και διασφαλίζουν με τον τρόπο αυτό τους φυλασσόμενους χώρους.

Το είδος του αντικειμένου, αλλά και του χώρου που καλείται η εταιρεία να παρέχει ασφάλεια, επιβάλλει το ανάλογο σχέδιο κατά περίπτωση, λαμβανομένων φυσικά υπόψη όλων των συλλεγόμενων στοιχείων και των σχετικών πληροφοριών.

Κατά την διάρκεια της εποχούμενης περιπολίας των χώρων που φυλάσσονται γίνεται έλεγχος εξωτερικά και εσωτερικά. Τα πληρώματα των περιπολικών βρίσκονται σε επαφή με τους φύλακες, τους επόπτες, τον Κεντρικό Σταθμό Λήψεως Σημάτων της εταιρίας και σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο, με τον πελάτη ή όποια πρόσωπα του έχει αυτός υποδείξει.

Τα περιπολικά έχουν  ασύρματη επικοινωνία με τον Κεντρικό Σταθμό Λήψεως Σημάτων, ώστε η αντίδρασή τους σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης να είναι άμεση.

Καλέστε μας για ένα ραντεβού

Συστήματα Ασφαλείας

Είμαστε σε θέση να αναλάβουμε την εγκατάσταση συναγερμών, συστημάτων παρακολούθησης με κάμερες, συστημάτων ψηφιακής καταγραφής, πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας και συστημάτων ελέγχου εισόδου – εξόδου (Access Control) τελευταίας τεχνολογίας.

Η υψηλή εξειδίκευση και υπευθυνότητα του ανθρώπινου δυναμικού μας που αποτελείται από έμπειρους τεχνικούς  αποτελούν εγγύηση για την ταχύτητα και αρτιότητα της εγκατάστασης.

Το προσωπικό ασφαλείας μας, με την μακροχρόνια εκπαίδευση του, διεκπεραιώνει με αποτελεσματικότητα την συνεχή παρακολούθηση των Συστημάτων Ασφαλείας και Πυρασφάλειας μετά την εγκατάσταση τους.

Έχουμε την δυνατότητα να καλύψουμε τις ανάγκες σε συστήματα ασφάλειας σε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, αποθηκευτικές εγκαταστάσεις, βιομηχανικές μονάδες, τράπεζες κ.α.

Εξοπλισμός του τομέα ασφάλειας

Η MY SERVICES διαθέτει μηχανοκίνητα και ηλεκτρονικά συστήματα τελευταίας γενιάς. Ο εξοπλισμός που διαθέτουμε είναι υπερσύγχρονος και αναβαθμίζει κατά πολύ τις παρεχόμενες υπηρεσίες φύλαξης και ασφάλειας με απόλυτη προτεραιότητα στην υψηλού επιπέδου κάλυψη των αναγκών του πελάτη.

Δίνουμε απόλυτη προτεραιότητα στην προστασία του πελάτη, καλύπτοντας με τον καλύτερο τρόπο τις ανάγκες ασφάλειας του φυλασσόμενου χώρου. Ειδικό κλιμάκιο στελεχών της εταιρείας μελετά τις ανάγκες αυτές, εγκαθιστά και συντηρεί όσα από τα συστήματα κρίνονται αναγκαία σε κάθε περίπτωση:

ΣYΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ - ΕΞΟΔΟΥ (ACCESS CONTROL)

ΒΙΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ (RECOGNITION BIOMETRICS)

ΚΑΘΡΕΠΤΕΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Όταν απαιτείται, παρέχεται από την εταιρεία επιπρόσθετος εξοπλισμός προστασίας  σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας:

  • Κράνος ασφαλείας
  • Ταινία σήμανσης
  • Αντιεκρηκτικός φακός

Ο στόλος της Εταιρείας, αποτελείται από 20 οχήματα, εξοπλισμένα με τον πλέον σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό με τα οποία εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή και ταχύτερη επέμβαση για την κάλυψη των αναγκών των πελατών της.

This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.